Productie en distributie van ESD-verpakkingen und verzenddozen antistatisch

PRIVACY BELEIDAlgemeen

Door onze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens zoals hieronder beschreven. Onze website kan in het algemeen zonder registratie worden bezocht. Daarbij worden gegevens zoals opgeroepen pagina's of namen van het opgeroepen bestand, datum en tijd voor statistische doeleinden op de server opgeslagen, zonder dat deze gegevens direct met uw persoon in verband kunnen worden gebracht. Persoonsgegevens, in het bijzonder naam, adres of e-mailadres, worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. De gegevens zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden doorgegeven.

Fonts

Deze pagina gebruikt geen webfonts voor weergave. Daarom worden er geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven.

Home